Distanční výuka – pátek 16. 10. 2020

Český jazyk:

  • pracovní sešit str. 13/1
  • párové souhlásky
  • pracovní list (mají u sebe) vyjmenovaná slova – cvičení 1 ústně, cvičení 2 samostatně

Párové souhlásky 1 Párové souhlásky 2 Párové souhlásky 3 Párové souhlásky 4

Vlastivěda:

  • mapa (opakování)
  • zápis

mapa1 mapa2 mapa3 mapa4 mapa5 mapa6 mapa7 mapa8 mapa9 mapa10 Zápis MAPA

 

Čtení:

  • Čert a Káča str. 26-28
  • youtube – kdo by se chtěl podívat (41min)
  • https://www.youtube.com/watch?v=-gCTkg96614