Distanční výuka – čtvrtek 15. 10. 2020

Český jazyk:

  • učebnice str. 23, přečti si poučku, co je to osnova a z čeho se skládá
  • podle osnovy na str. 21/25 napiš svoje vypravování do školního sešitu
  • pracovní sešit str. 13/2

 

Matematika:

  • indické násobení opakování – přes fólii vypočítej 102 . 8, 243 . 6, 12 . 44, 86 . 25, 90 . 36
  • výsledky napiš do sešitu od nejmenšího po největší a zaokrouhli je na desítky a stovky

 

Anglický jazyk:

 

Přírodověda:

  • přečti si strany 12 a 13 v učebnici
  • do sešitu VLASTIVĚDY napiš nadpis světové strany a namaluj růžici světových stran s čekými zkratkami