ČTENÁŘSKÝ KLUB 4. – 5. ROČNÍK ČTVRTEK 4. ŘÍJNA

Na první setkání si přines svou oblíbenou knihu.