ČESKÝ JAZYK: domácí úkol, učivo 4. 5. – 8. 5. 2020

Pondělí 4. 5. 2020

 

Úterý 5. 5. 2020

  • učebnice str. 95/celá
  • pracovní sešit str. 22/1 dokončení
  • hellosmart

 

Středa 6. 5. 2020

  • diktát (známka), viz str. 98, pouze tři věty
  • učebnice str. 96/5
  • pracovní sešit str. 23/3

 

Čtvrtek 7. 5. 2020

  • slova citově zabarvená
  • pracovní sešit str. 24/5
  • učebnice str. 96/>, >
  • učebnice str. 96 vyvození sloves, 96/6