ČESKÝ JAZYK: domácí úkol, učivo 18. 5. – 22. 5. 2020

Pondělí 18. 5. 2020

 • učebnice str. 98/12 přes fólii, ústně zopakuj měkké a tvrdé skupiny, vymysli a napiš 4 slova s měkkou skupinou a 4 slova s tvrdou skupinou, tato slova očísluj podle abecedy (známka)
 • učebnice str. 99/14 – přes fólii

 

Úterý 19. 5. 2020

 • učebnice str. 99/15
 • učebnice str. 100/text, 1, 2, 3, 5
 • hellosmart – vyhledávání sloves

 

Středa 20. 5. 2020

 • diktát – 4 věty viz učebnice str. 101/4
 • pracovní sešit str. 26/2
 • učebnice str. 100/4 (prosím, ukažte dětem první odstavec)

 

Čtvrtek 21. 5. 2020

 • pracovní sešit str. 26/1, 26/3
 • učebnice str. 101/8 řazení zvířat podle abecedy
 • hellosmart – cvičení i/ý, viz 101/7