Domácí úkol 4. třída

Domácí úkoly 4. třída

ČJ – opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy (přehledy v sešitě)

ČJ – oprava diktátu

ČJ – SLOH – dokonči vypravování podle obrázkové předlohy

M – slovní úloha (zadání v sešitě)

Vv – vodové barvy

Pč – pet lahev, nůžky

 

Domácí úkoly 4. třída

Na úterý 18.9:

  • ČJ – přinést diktátový sešit (budeme psát první diktát)
  • M – geometrie – nosit pomůcky na rýsování
  • VL – test

Domácí úkoly

ČJ- ČTENÍ – na příští hodinu přinést na papíře několik přísloví, nosit 1 eurosložku na pracovní listy

ČJ – 8/10

M – 7/c) 1, 2, 3 výstaviště (pro zájemce i 4. výstaviště)

M – geometrie – nosit pomůcky – pravítka, kružítko, ořezané tužky

Př- domalovat planety

 

Čtvrtek 6. 9. 2018

Domácí úkol PČ  na pátek 7. 9. 2018

Na zítřek 7. 9. 2018 do pracovních činností přineste ruličku od toaletního papíru, nůžky, lepidlo, fixy nebo vodovky (kelímek na vodu).

Domácí úkoly

Čj – učebnice 7/6

M – učebnice 5/ třetí den

nosit do M, Čj fólie na tužku

Vl – eurosložky, pořadač

peníze na pomůcky (viz. lístečky)

Zítra plavání