Domácí úkol 3. třída

16.11.2018, 3.ročník

M – str. 22 cv.5

Aj naučit se slovíčka

V úterý budou třídní schůzky a zároveň volba členů do školské rady..pokud by měl někdo zájem vyplňte to v žákovských knížkách

Třídní schůzky budou od 13:00 – do 16:00 hodin

12.11.2018.3.ročník

M – PS – str. 21 cv 22

Aj – ps – str. 13 domalovat obrázky

ČJ – cv. 3 v sešitě vyjmenovaná slova (doplnit podle předchozí tabulky být x bít)

8.11.2018, 3. ročník

M – PS – str.21 cv 2

JČ – učit se vyjmenovaná slova, opakovat na písemnou práci

 

Písemná práce z Jazyka Českého

  • tvrdé a měkké souhlásky, druhy vět, abeceda, slova nadřazená a podřazená, ú, ů,  spodoba hlásek, stavba slova – kořen, předpona, přípona, dě, tě, ně, bě, pě, vě, a vyjmenovaná slova po B (jen doplňovat vyjmenovaná slova poB))

Písemná práce z matematiky

Písemné sčítání (odčítání uvidíme jak nám to půjde)násobilka, dělení (násobilkové obdelníky, hadi), obvody, obsahy ve čtvercové síti,slovní úlohy,krokování, parkety,čísla na ose do 1000,indické násobení,pyramidy,porovnávání čísel

geometrie – rýsování, přímek, úseček …bod na přímce, co je to přímka, co je to úsečka

Zjistěte s čím si nevíte rady, po víkendu budeme mít ještě dva dny na opakování

7.11 2018, 3. ročník

JČ – PS – STR 21 CV. 5 A 6 + UČIT SE BÁSNIČKU NA STUDÁNKY BUDU JI ZKOUŠET

UČIT SE NA  ANGLIČTINU ZÍTRA PÍŠEME TEST

písemná práce z matematiky bude přesunuta na středu a český jazyk na čtvrtek

 

6.11.2018, 3. ročník

JČ – PS – str. 20 cv. 3

M – PS – str. 21 cv. 21

PRV – v úterý 13.11 test krajina

Na každou prvouku si noste složku, kterou jste dostali

5.11.2018 3.ročník

M – PS str. 20 cv. 17 (první dva řádky)

Jč – PS – str. 20 cv. 1

ANGLIČTINA –  ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní práci…

bude obsahovat čísla, pozdravy, pokyny, slovíčka na jídlo a školní věci, otázky a odpovědi Jak se máš? Kolik je ti let? a Jak se jmenuješ? členy a /an,

ČTVRTLETNÍ PRÁCE z čj a matematiky budeme psát příští týden

1.11.2018 – 3.ročník

Jč – PS – str. 17 cv. 5

M – domácí sešit, vypočítat indické násobení

čtení napsat zprávu o knize (pracovní list)

na pondělí donést knihu, kterou budete číst na listopad

učte se Angličtinu za týden bude čtvrtletní písemka opakujte slovíčka, fráze

31.10.2018, 3. ročník

JČ – PS. STR. 19 CV. 8 (doplň i, í, y,ý)

Aj – učit se slovíčka 3 lekce

  • učit se čísla i psát, zítra píšeme písemku

donést knihu za měsíc říjen