8. 10. dú 4: ročník

jč  – ps – str. 15 cv 7

učit se do přírodovědy