Tak už se všichni těšíme!

Milí žáci, vážení rodiče,

kniha prázdnin a letních dovolených nám nabízí už jen pár řádků poslední kapitoly. Pomalu a jistě se nám otevírá kniha nového školního roku 2020/2021. V naší škole začneme otevírat stránky v úterý 1. září 2020. Slavnostní zahájení školního roku proběhne v jednotlivých třídách  v  7.40 hodin.Organizace školního roku 2019/2020 a prvního týdne školy - Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník

Naše nové žáčky – prvňáčky slavnostně přivítáme za přítomnosti rodičů, prarodičů a pana starosty.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci školy.

V úterý 1. září 2020 se rozejdeme v 8.30 hodin.

Provoz školní družiny začne od středy 2. září 2020 a to už ranní družinou od 6.30 do 7.30 a pak bude pokračovat od 11.20 do 16.00 hod.

Výdej obědů  je zajištěn rovněž od středy 2. září 2020 pro žáky, které je potřeba přihlásit ke stravování u paní vedoucí Z. Polanské v MŠ.

Naše škola nemá žádné omezení. Žáci nemusí mít roušky. Je však velmi důležité, aby dítě s teplotou nebo s kašlem, rýmou zůstalo doma.

Děkujeme za pochopení

Přejeme Vašim dětem, ale i Vám  pohodový start.