6. 11. 2020, ÚKOLY KE KONTROLE, K DONESENÍ KE ŠKOLE A NA VÍKEND:

foto – matematika, pracovní sešit 15/1, učebnice 27/22
– český jazyk – pracovní sešit str. 16/8
dnes, popř. na víkend – podívej se na video o Slovanech
https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=7
– napiš diktát podle učebnice ČJ str. 29/28
ke škole ke kontrole přines – český jazyk školní a pracovní sešit, sešit přírodovědy a sešit anglického jazyka (nejlépe do dnešního večera)
v pondělí kvíz – vlastivěda (mapa, druhy map, měřítko mapy, legenda mapy)
Hezký víkend přeji 🙂