LAND ART

LAND ARTIMG_20191017_140953

Že vám toto slovo nic neříká?  Děti z naší družinky už ví, o co jde a taky už si ho několikrát vyzkoušely. A rozhodne ne naposledy, protože nás bude provázet celý letošní školní rok.

Land art, neboli krajinné umění, je umělecký směr, který vytváří svá díla v přírodě a z přírodních materiálů. O land artu se začalo jako o uměleckém směru přemýšlet až v 60. letech, a to v USA. „S land artem začali umělci, kteří byli unavení moderními technologiemi, pop artem a masmédii. Začali přemýšlet trošku víc ekologicky a táhlo je to do přírody. Jejich mottem bylo – proč nevynést umění ven, mimo galerijní prostory.“

A že to není jen umění pro umělce, ale že takové umělecké dílko zvládne i malé dítě, dokládají naše fotografie …

Foto zde