5. ročník Vlastivěda DÚ

dopsat do mapy v sešitu název kraje i krajská města