4. 9. 2020, 4. ročník

Vyplnit a donést přehled o objednaných pomůckách.

Vypsat informace v žákovské knížce.

Podepsat lísteček na rodičovskou schůzku.

Přinést si alespoň malou průhlednou fólii.