3/4 letní písemné práce z ČJ, M, PRV

¾ letní písemná práce z českého jazyka 

(diktát úterý 25. 4., písemná práce středa 26. 4. 2023)

 • druhy vět
 • tvrdé a měkké slabiky
 • ú/ů/u
 • vlastní jména
 • abeceda, řazení
 • dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě
 • slovní druhy
 • spojky, slovesa

 

¾ letní písemná práce z matematiky

(čtvrtek 27. 4. 2023)

 • pavučiny
 • číselná tria
 • sčítací tabulka
 • násobilkové čtverce
 • autobus
 • krokování
 • mince
 • děda Lesoň

 

¾ letní písemná práce z prvouky

(úterý 2. 5. 2023)

 • krajina v zimě a na jaře
 • lidské tělo
 • první pomoc
 • místo, kde žiji
 • způsob života

(učebnice str. 34 – 51)