Monthly Archives: Únor 2017

matematika prvouka kostra-vaha eng 2 a

DÚ 28.2.2017

opakovat ZSD –  nevyjádřený a  několikanásobný  podmět

  • naučit se objem, povrch a kostru kvádru a kraychle