Úterý 25. 1. (1. ročník)

DÚ není, mám vybraný slabikář i matematiku.

 

Učivo – pondělí, úterý

M –  volná strana za str. 62, vymysli vlastní příklady, 63/1

– 63/1 dokončení, 63/4, 63/2 (zápisy staveb – do čtvercové sítě, uvidíte, jak zvládnete)

ČJ – písanka str. 26, 27

– slabikář str. 34, 35